ŚWIETLICA SZKOLNA
 
Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny, a także plany miesięczne i tygodniowe uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych.
Nowi uczniowie przybywający do szkoły, zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego. Uczniowie, którzy byli jej członkami w roku ubiegłym powinni chęć pozostania w świetlicy na kolejny rok zasygnalizować wychowawcy przed zakończeniem roku szkolnego. Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 GODZINY PRACY ŚWIETLICY DZIENNEJ
Dyżur od poniedziałku do piątku
6.45 – 7.45
 
 Poniedziałek11.15 – 16.15
 Wtorek11.15– 16.15
 Środa11.15 – 16.15
 Czwartek11.15 – 16.15
 Piątek11.15 – 16.15
O nas image
I BUILT MY SITE FOR FREE USING