Żywienie

1. W bieżącym roku szkolnym stawka żywieniowa będzie wynosiła 5 zł 

2. Odpłatność za żywienie należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca do intendenta świetlicy .

3. Aby zwiększyć bezpieczeństwo transakcji gotówkowych, proszę mieć odliczoną należną kwotę. 

3. Nieobecność  dziecka w szkole powyżej 3 dni powinna być zgłaszana do intendenta lub kierownika świetlicy. Tylko w tym przypadku będzie możliwy odpis w następnym miesiącu . /nr. telefonu na który należy wysyłać sms ze zgłoszeniem odpisu będzie umieszczony na drzwiach intendenta świetlicy/

4. Na początku każdego miesiąca przez tablicę ogłoszeń Librusa będzie podawana kwota jaka  będzie w danym miesiącu. 

O  ewentualnych zaległościach będziemy informować przez wysłane imienne przypomnienia.


Deklaracja korzystania z obiadów.doc

I BUILT MY SITE FOR FREE USING