Zasady rekrutacji do Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr.1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

Składanie kart do kierownika świetlicy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Zasady dotyczące bezpieczeństwo przebywania uczniów w przestrzeni wspólnej, jaką jest świetlica szkolna, w czasie pandemii COVID - 19

Żywienie

Ważne informacje dla stołujących się

Ważna informacja dla rodziców

Organizacja opieki nad uczniami w czasie rekrutacji do świetlicy szkolnej.

Lista uczniów przyjętych do świetlicy.

Nieuzasadniona nieobecność ucznia na zajęciach w świetlicy / ponad dwa tygodnie/ skutkuje skreśleniem go z listy .

Jadłospis

Rozrywka

"Dla zabicia czasu"

I BUILT MY SITE FOR FREE USING