Zasady rekrutacji do Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr.1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

Zasady rekrutacji do Świetlicy Szkolnej

przy Szkole Podstawowej nr.1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Kompletnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do 5.09.2023r. do godz. 15.00.  do kierownika świetlicy lub w sekretariacie szkoły 

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać na stronie internetowej szkoły, lub z załącznika wiadomości wysłanej do państwa przez  pocztę LIBRUS

Zgodnie z przepisami RODO, rodzice/opiekunowie własnoręcznym podpisem wyrażają zgodę na umieszczenie w karcie danych osobowych, które będą wykorzystane tylko i wyłącznie w związku z pobytem ucznia w świetlicy szkolnej.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

O kolejności przyjęć decydują poniższe warunki:

- dzieci klas  1- 3 obojga rodziców pracujących,

- rodziców samotnie wychowujących dzieci

- dojeżdżające autobusem szkolnym,

Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym.

Dzieci nie przyjęte do świetlicy szkolnej lub zgłaszające się po terminie naboru, umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania do świetlicy.

Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 2 września b. r. szkolnego, a kończy w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-  wychowawczych.

Grupa świetlicowa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.

W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów lub stwierdzeniu niezgodności danych ze stanem faktycznym stwierdza się, że wniosek nie spełnia wymagań formalnych.

Uczniowie chcący korzystać ze stołówki szkolnej , pobierają deklarację korzystania z obiadów u pani intendentki i zwracają wypełnioną. 
Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 08.09.2023r.


Niniejsze zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej obowiązują od 04.09.2023 r.

Składanie kart do kierowniczki świetlicy  nie wcześniej niż 04.09.2023r.  do  06.09.2023r.

Deklaracja korzystania z obiadów.docx

karta-swietlica2023-2024.doc

I BUILT MY SITE FOR FREE USING