Ważna informacja dla rodziców

Informujemy, że do czasu zakończenia rekrutacji do świetlicy szkolnej mogą być przyprowadzani wszyscy uczniowie uczniowie, którzy złożyli  karty. Na dyżur poranny od 6.45 - 7.45 mogą przychodzić wszyscy uczniowie.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING