Szanowni Państwo

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ogranicza liczbę uczniów w grupie świetlicowej – nie może być w niej więcej niż 25 dzieci pod opieką jednego nauczyciela. 

Nauczeni doświadczeniem lat ubiegłych wiemy, że wielu rodziców zapisuje dzieci "na wszelki wypadek", które później sporadycznie lub wcale nie pojawiają się w świetlicy. W związku z tym będziemy wnikliwie monitorować frekwencje uczniów na zajęciach. Postępując w ten sposób dowiemy się ilu uczniów realnie potrzebuje korzystać z opieki świetlicy szkolnej. Nieuzasadniona  nieobecność ucznia na zajęciach w świetlicy / ponad dwa tygodnie/ skutkuje skreśleniem go z listy . 

                                                                                Kierownik świetlicy

I BUILT MY SITE FOR FREE USING